Rahvusvaheliste konventsioonidega ühinedes, EL liikmena on Eesti koolidel kohustus vastu võtta ning kasvatada-harida kõiki vabariigi territooriumil elavaid koolikohustuslikke lapsi (v.a välisriikide esindajate lapsed). Sealhulgas ka nn uusimmigrante – nii Euroopa Liidust kui ka teistest riikidest Eestisse saabuvate tööliste, asüülitaotlejate, pagulaste, migrantide lapsi, kes soovivad alustada õpinguid eesti koolis ning kes on Eestis elanud vähem kui kolm aastat.

Peamised probleemid Eestis mujalt saabunud lastega on:

  • Eesti koolil/lasteaial on vähe uusimmigrant-lastega tegelemise kogemust
  • Probleemi ei tunnetata seni, kuni ühel päeval saabub täiesti ootamatult teade uuest võõrkeelsest õpilasest või lapsest
  • Õpetajate tasemekoolitus ei sisalda süsteemset ettevalmistust tööks uusimmigrant-lastega

abiks juhile