Kooli keskkond

 Koolis/koolil:

 • on kokku lepitud selged väärtused ja visioon;
 • on selgelt määratletud eesmärgid;
 • tunnevad ennast turvaliselt nii õpilased, kui kooli kollektiiv;
 • ei esine psüühilist ega füüsilist vägivalda;
 • on demokraatlik õhkkond;
 • on mõlematel keeltel võrdne staatus (nt tava õppe- ja keelekümbluskeelt kasutatakse aktustel, majajuhised on mõlemates keeltes);
 • hoolekogu koosseis on tasakaalustatud, st tava- ja keelekümbluslapsevanemad on võrdselt esindatud;
 • on õppimine prestiižne;
 • on selgelt määratletud kõrged normid/nõudmised.

 

Kooli personal

 Kogu personal (sh sekretärid, õpetajad, abipersonal jne):

 • teavad ja mõistavad kooli väärtusi ja eesmärke;
 • toetavad turvalise keskkonna püsimist;
 • toetavad nii tava- kui keelekümblusprogrammi;
 • osalevad meeskonnatöös;
 • on huvitatud enesetäiendamisest;

 

Hea direktori omadused

Keelekümblusprogrammiga kooli direktor:

 • teab ja mõistab keelekümblusmetoodika põhitõdesid;
 • teeb koostööd koolidega, kust tulevad uued lapsed, teeb koostööd teiste kümbluskoolidega ning koolidega, kus tema kooli lõpetajad jätkavad õpinguid;
 • väärtustab nii tava- kui keelekümbluskeelt ja programmi;
 • hindab teisi keeli;
 • kavandab ja seab mõõdetavad eesmärgid, hindab tulemusi ning kohandab programmi vastavalt;
 • jagab ressursse õiglaselt;
 • soodustab koostööd programmide vahel;
 • tunnustab ja väärtustab õpilaste ja personali saavutusi;
 • loob ja tagab demokraatliku töökultuuri;
 • toetab professionaalset arengut arenguvestluste, isiklike tööplaanide ja täienduskoolituse kaudu;
 • on teadlik ja rakendab 'edumeelse kooli' teadusuuringuid ning teisi häid tavasid.