SAATEKS


Keelekümbluskeskuse egiidi all koostatud käsiraamat on mõeldud õpetajatele ja koolijuhtidele. Kirjutades on silmas peetud neid, kellele keelekümblusprogramm on alles uus asi, kuid sellele vaatamata leiavad ka kogenud professionaalid siit teise keele õpetamiseks hulganisti kasu-likke näpunäiteid ja asjakohaseid ideid.
Valitud teemad on keelekümblusõpetajatele ja koolijuhtidele kõige tähtsamad. Eri peatükkide autorid on kogenud ja kõrgelt hinnatud keelekümblusspetsialistid, kes on andnud iga arutluse all oleva teema puhul kõigepealt teoreetilise baasi ja seejärel lisanud praktilisi näpu-näiteid.


Esimene peatükk on kirjutatud Fred Genesee poolt, kes on väljapaistev õpetlane ja teadlane Montrealis asuvas McGill Ülikoolis. Ta annab ülevaate keelekümbluse ajaloost ning tutvustab kogu käsiraamatu struk-tuuri. Georgette Bolger on Kanada Koolivalitsuse kaasaegsete keelte osakonna endine koordinaator. Tema artiklis lahatakse keelekümblus-programmide juurutamise ja haldamise küsimusi, mis pakuvad erilist huvi haridusministeeriumi ametnikele ja koolinõukogudele.

Loe edasi Keelekümbluskäsiraamat