Keelekümblusprogrammiga liitumise kriteeriumid

Täielik ja osaline keelekümblus; varane ja hiline keelekümblus

 • Asutuse juhtkond on teadlik keelekümblusprogrammi üldistest põhimõtetest ja on valmis neid põhimõtteid järgima
 • Asutus on valmis:
  • tegema  keelekümblusalast selgitustööd nii asutuses kui ka kogukonnas laiemalt
  • jagama oma keelekümblusega seonduvaid kogemusi teiste haridusasutustega
  • meeskonnatööks nii asutuse kui ka kogu kümblusprogrammi arendustegevustes
  • kaadrimuutusteks
  • asutuse juhtide ja õpetajate lähetustes osalemiseks
  • koostööks programmi partneritega (lasteaia/kooliga oma piirkonnas) ja laiema huvirühmaga, Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liiduga
 • Asutuse arengu- ja õppekavas on kajastatud eesti keeles läbiviidava õppe järkjärguline laienemine
 • Asutusel on olemas a) eesti keelt ja eesti keele õpetamise metoodikat valdav, kümblusprogrammi põhimõtteid tundev kontaktisik, koordinaator ja b) kokkulepe kvalifitseeritud eesti keelt rääkivate õpetajatega, kes asuvad  tööle keelekümblusrühmades/-klassides
 • Asutuse juht väärtustab koolitust tagades keelekümblusprogrammis õpetavatele õpetajatele (kümblusõpetajatele) osalemisvõimaluse professionaalse enesetäiendamise tegevustes vähemalt iga kolme aasta järel:
  • keelekümblusmetoodika koolitused
  • individuaal- ja rühmanõustamine
 • Asutusel on vajalik materiaalne baas (sobivad ruumid ja mööbel)
 • Asutusel on olemas omaniku nõusolek ja kirjalik toetus keelekümblusrühma(de), -klasside avamiseks