Keelekümblusprogrammiga liitumise kriteeriumid - kohaliku omavalitsuse valiku kriteeriumid

 • Piirkonna elanike hulgas on nii eesti kui ka vene kodukeelega lapsi
 • Piirkonna lastevanemad on huvitatud varasest mitmekeelsusest (eesti-vene)
 • Programmi järjepidevus ja jätkusuutlikkus
 • Piirkonnas on varase mitmekeelsuse arendamisest huvitatud lasteaed (eesti/vene/ eesti-vene õppekeelega)
 • Piirkonnas on kahesuunalise keelekümbluseprogrammi jätkamisest huvitatud kool (eesti õppekeelega või eesti-vene õppekeelega ja/või vene õppekeelega keelekümbluskool)
 • KOV on valmis:
  • selgitama varase mitmekeelsuse ja kahesuunalise keelekümbluse põhimõtteid, rakendamise võimalusi lasteaias, koolis, kogukonnas laiemalt;
  • korraldama piirkondlikku meeskonnatööd;
  • programmi kaasatud pedagoogide täienduskoolituseks;
  • lasteaia direktori ja õpetajate lähetustes osalemiseks;
  • programmi võimalike partneritega suhtlemiseks;
  • jagama oma keelekümblusega seonduvaid kogemusi teiste KOVidega.
 • Lasteaed on valmis:
  • täiendama lasteaia arengu- ja õppekava arvestades kahesuunalist keelekümblust;
  • rakendama eesti keelt ja vene keelt rääkivaid kvalifitseeritud õpetajaid, kes asuvad tulevikus tööle keelekümblusrühmades;
  • kaadrimuutusteks ja füüsilise keskkonna ümberkorraldamiseks vastavalt programmi nõuetele; 
  • rakendama õppealajuhatajat/õpetajat, kellel on huvi omandada oskus toetada  kakskeelset õpet;
  • osalema programmi käivitamisega seotud koolitustel (juhtkond ja kümblusõpetajad).
 • Lasteaia ja kooli juhtkond on teadlik keelekümblusprogrammi üldistest põhimõtetest.
 • KOVil on olemas lasteaia ja kooli kirjalik nõusolek kahesuunalise keelekümblusprogrammiga liitumiseks.