Abiks kohalikule omavalitsusele

Abiks kohalikule omavalitsusele

„Keelekümblus on tee üle takistuste või sild, mida mööda viib tee meid teise kultuuri ning toob teised meie juurde, aidates niiviisi rahvaid ja kultuure üksteisele lähendada" (Ene Ergma, Riigikogu esimees)

Keelekümblus on üks tõhusamaid kakskeelse õppe viisidest. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus.

Kui 2000. aastal alustati keelekümblusega nelja kooliga, siis 2010. aastal rakendavad keelekümblusprogrammi 31 lasteaeda ja 30 kooli kokku 12 omavalitsuses. Programmis osaleb 2009/2010 õppeaasta seisuga üle 4560 lapse ja 650 õpetajat.

kohalikule omavalitsusele