Kas keelekümblusklassis õppiva lapse vanem peab valdama eesti keelt?

Lapsevanemad ei pea valdama eesti keelt.
Varase keelekümbluse puhul on väga oluline regulaarselt vestelda ja lugeda lapsele tema emakeeles.
Lapsevanema toetus avaldub igapäevastes vestlustes koolis toimuva üle ja oma lapse innustamises.
Oluline on külastada lapsega eestikeelseid kultuuri- ja spordiüritusi ning võimaldada lapsel vaadata eestikeelseid telesaateid..

Loe edasi Mis on keelekümblus

abiks lapsevanemale copy