Lugupeetud veebilehe külastajad!

Kui te ei suuda otsustada, kas valida oma lapsele keelekümblusprogramm või mitte, siis olete õiges kohas!
Erinevalt meist, keda viisteist aastat tagasi huvitas sama küsimus, kuid kellel polnud võimalust pidada teistega nõu (meil lihtsalt polnud eelkäijaid Eestis), on teil väga vedanud: oleme koos lastega juba läbinud selle teekonna ning võime jagada Sinuga oma kogemusi.

Märgime kohe, et me pole oma tollal ehkupeale tehtud valikut kordagi kahetsenud. Ja miks peaksimegi, kui meie lapsed, erinevalt nende vanematest, said juba varasel noorusajal võimaluse suhelda mitmes keeles. Sealjuures ei varjutanud nende kooliaastaid drill ega ka tuupimine. Nagu kõigil teistel noortel, leidus ka meie lastel aega muude teadmiste ja oskuste omandamiseks, oma võimete ja loovuse rakendamiseks ning vabaaja veetmiseks.

Meie lastest on saanud suhtlemisaldid ja osavõtlikud inimesed, kes on võimelised mõistma teisi inimesi, leidma keerulistele olukordadele asjakohaseid lahendusi ning tegema mittestandardseid otsuseid. Just nõnda, väidavad teoreetikud, mõjub õpilastele keelekümblusprogramm. Jah, neil oli mõnes mõttes raskem kui teistel õpilastel, kuid uskuge meid: ületades ühe korra nii suure takistuse, ei löö inimene kartma ka tulevikus tekkivate raskuste ees.

J. W. Goethe on öelnud, et inimene on nii mitu korda inimene, kui mitut keelt ta oskab. Kujutage ette, milline rikkus on meie laste hallata, kuivõrd lihtsam saab neil olema meiega võrreldes elada, suhelda, omandada haridust ja eriala mistahes ühiskonnas! Mis aga puudutab meie teekonna üksikasju, sellega kaasnenud probleeme ja hirme ning seda, kuidas me neid ületasime, siis selle kohta võite lugeda meie väljaande numbrites.

Natalja Soboleva
Eesti Keelekümblusprogrammi Lapsevanemate Liidu juhatuse liige ja projekti «Родительская Газета» projektijuht