Keelekümblusprogrammi avalikud aruanded 2000-2015

Keelekümblusprogrammi avalikud aruanded on programmi arengu ja saavutuste peegliks üldsusele olnud aastast 2001. Avalikes aruannetes ehk aastaraamatutes tehakse tagasivaade möödunud perioodile, valdkonniti ülevaade keelekümblusprogrammi strateegia täitmisest ja tutvustatakse eesseisvaid sihte.

Aastaraamatus vahendatakse sihtrühmale programmi arengu ja võrgustiku jätkusuutlikkuse seisukohalt olulised (vbl vajalikud) järeldusi ja ettepanekuid teostatud teadusuuringutest. Tuuakse esile programmiga liitunud asutuste saavutusi, tutvustatakse programmiväliseid kaasamõtlejaid ja toetajaid nii Eestist kui võõrsilt. Keelekümblusprogrammi üldteemade kõrval annavad aruanded tavapäraselt ülevaate õpetajatele suunatud tegevustest ja saavutustest: keelekümblusõpetajate nõustamissüsteemist, koolitusprogrammidest.
Traditsiooniliselt võtavad aruandes sõna riigitegelased, (kohalike omavalitsuste ja ministeeriumite esindajad).

Iga aastaraamat kannab endast fookust mõnele sihtrühmale olulisel teemal – nõustamine, kvaliteet, õpilased, õppematerjal jne.

Keelekümblusaruannetega saab tutvuda SA Innove kodulehel.