Keelekümbluse kõrvale on laiemas tähenduses kerkinud 1990. aastatel ingliskeelne content and language integrated learning – CLIL. 2008. aastast oleme CLILi kodustanud lõimitud aine- ja keeleõppeks ehk LAK-õppeks. Keelekümblus on üks LAK-õppe mooduseid, millele on omane keskenduda keelele, ainele ja õppimisoskustele ning rakendada häid õpetamistavasid.

Keelekümblusprogrammi rakendamisel lähtuvad liitunud asutused kokkulepitud põhimõtetest.

 LAK raamat-1

© Mehisto ja Kärema, 2008
P.Mehisto, D.March, M.J.F.Martin koostöös K.Võlli ja H.Asseriga „Lõimitud aine- ja keeleõpe"

Lõimitud aine- ja keeleõppe käsiraamatu ilmumine 2008. aastal ergutas erinevate koolkondade ja erinevate sihtkeeltega seotud inimesi koonduma.

 

lak ope