Igal aastal korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga konverents, mis annab hinnangu keelekümblusprogrammi rakendamisele ning pakub tulevikusuundi.


2001 – Keelekümblus Eestis – pilk tulevikku
2002 – Keelekümblus – meie kõigi teha
2003 – Keelekümblus – samm tulevikku
2004 – Keelekümblus, haridussüsteemi lahutamatu osa
2005 – Keelekümbluse kevadkonverents (hiliskeelekümbluse konverents)
2006 – Sisekoolitussüsteemi loomine
2007 – Õpetajate värbamine ja hoidmine
2008 – Lõimitud aine- ja keeleõppe levik: mitmekeelsus kui toimetuleku võti paljukultuurilises maailmas (rahvusvaheline konverents)
2009 – Nõustamine ja sisehindamine
2010 – Keelekümblusprogrammi kvaliteet
2011 – Õppekeskkond
2012 – Koostöö ja tunnustamine
2013 – Keelekümbluse levik ja kvaliteet
2014 – Juhtimine ja meeskonnatöö – visioonid, ideed ja rakendused 
2015 - Keelepädevus aineõppes
2016 - Mitmekeelne õppekeskkond - võimaluste paljus

 

 

Igal aastal korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga konverents, mis annab hinnangu keelekümblusprogrammi rakendamisele ning pakub tulevikusuundi.

2001 – Keelekümblus Eestis – pilk tulevikku

2002 – Keelekümblus – meie kõigi teha

2003 – Keelekümblus – samm tulevikku

2004 – Keelekümblus, haridussüsteemi lahutamatu osa

2005 – Keelekümbluse kevadkonverents (hiliskeelekümbluse konverents)

2006 – Sisekoolitussüsteemi loomine

2007 – Õpetajate värbamine ja hoidmine

2008 – Lõimitud aine- ja keeleõppe levik: mitmekeelsus kui toimetuleku võti paljukultuurilises maailmas (rahvusvaheline konverents)

2009 – Nõustamine ja sisehindamine

2010 – Keelekümblusprogrammi kvaliteet

2011 – Õppekeskkond

2012 – Koostöö ja tunnustamine