Koostöös Balti Filmi- ja Meediakooli tudengite Jürgen Moori ja Veli Valentin Rajasaarega on valminud keelekümblust reklaamivad filmiklipid:

UJULA
PARK
KODU
POOD