Keelekümblusprogrammi arendus on olnud algusest peale sihipärane. Esimene strateegiline dokument loodi huvirühmade koostöös. Aastapikkuse ettevalmistuse tulemusel valmisid ka programmi järgmised strateegiad: aastateks 2004 - 2008, 2009 – 2013, 2014 - 2020. Keelekümblusprogrammi arendades juhindutakse sellest plaanist, täpsustused tehakse igaaastastes tegevuskavades.

 

Keelekümblusprogrammi tegevuste aastateemad:

2017 Õppija areng ja õppimise käsitus
2018 Õppija areng ja pädevuste kujunemine
2019 Õppija areng ja õppimist toetav hindamine
2020 Õppija areng ja hariduse alusväärtused


 

Keelekümblusprogrammi strateegiline plaan aastail 2009–2013
Varase keelekümblus-programmi loomise raamkava (1998) vaatamiseks

Raamakava (1998) trükkimiseks 
Hiliskeelekümblus-programmi loomise raamkava 2002 vaatamiseks
Raamkava (2002) trükkimiseks