Keelekümblusvõrgustiku asutuste juhtide suvekool 2017

23.05.2017 kuni 24.05.2017

23.-24. mail 2017 toimunud juhtide traditsioonilises suvekoolis arutasime programmi rakendamise tulemuslikkuse hindamist (missuguseid tulemusnäitajaid ja kuidas koguda), mida tähtsustame keelekümblusprogrammi 20. tegevusaastaks õpetamises ja õppimises, kuidas programmi koordinaatorid Innovest saavad õpetajaskonna arengusse tõhusamalt panustada. Osalejate vaimu ja keha aitas kosutada võimalus kätt proovida vibulaskmises ja disc-golfis, tutvuda jääküünalde valmistamise ja kristallide imemaailmaga.
Suvekooli lõpetuseks tutvustas Pärnu linn osalejatele külalislahkelt oma „linn kui õpikeskkond“ lähenemist. Pärnu Loodusmaja, Tehnikamaja, Motomaja ja huvikoolid on koondatud ühe mütsi alla, et pakkuda sobivaid õppeprogramme kõikidele haridusastmetele. Õppeprogrammide lõimist asutuste õppekavadesse toetab linnavalitsus rahaliselt. Pärnu laste võimalus õppida nii paljusid olulisi teemasid praktilises vormis pani unistavalt ohkama mõnegi lasteaia- ja koolijuhi.