Seminar keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna „Keelekümblusasutus 2017“ taotlejatele

07.02.2017


Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga tunnustatakse programmiga liitunud haridusasutusi, kes on andnud märkimisväärse panuse keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse. Kvaliteediauhinnale kandideerimise eelduseks on keelekümblusprogrammi rakendamine asutuses vähemalt kolm järjestikust aastat enne kandideerimisaastat. Auhinnale uuesti kandideerimise õigus on tänavu asutustel, kes said kvaliteediauhinna 2012. aastal.

Seminaril arutati keelekümblusvaldkonna juhi Urve Rannaääre eestvedamisel ja nõunik Kai Võlli toetusel kandideerida soovinud 8 asutuse esindajatega, kuidas taotlusdokumente vormistada ja mil määral oodatakse asutuse enesehinnangult konkreetsust. 15. aprilliks 2017 esitatavaid dokumente analüüsib kvaliteeditöörühm ja koostab nende põhjal küsimused, mis edastatakse asutusele enne kvaliteedivisiiti. Visiidi ja dokumentide põhjal teeb kvaliteeditöörühm ettepaneku asutuse tunnustamiseks. Auhinnad antakse üle keelekümbluse aastakonverentsil 2. novembril 2017 Tartus.