Tunnustamine Euroopa tasandil

Euroopa keeleõppe tunnuskiri

Euroopa keeleõppe tunnuskiri toetab ja tunnustab keeleõppe uuenduslikkust, sh erinevate tehnoloogiate ja tehnikate kasutamist ning hea praktika levitamist. Euroopa tunnuskirja peamine eesmärk on tunnustada ja levitada keeleuuenduslikke algatusi ning nüüdisajastada ja parandada keeleõppe kvaliteeti kogu Euroopas. Tunnuskirjaga autasustatakse kõige uuenduslikumaid projekte ning algatusi.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri 2005

Keelekümblusprogramm ning varase keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaiad ja koolid – keeleõppe kvaliteedi ja ulatusliku mõju saavutamise eest ühiskonnas, varajase keeleõppe (lasteaias ja esimeses kooliastmes) propageerimise ning vahendite rakendatavuse eest

Edinburgi hertsogi Inglise Keele Raamatuauhind, Inglise Keelt Kõnelejate Liidu (ESU) auhind

Edinburgi hertsogi Inglise Keele Raamatuauhind asutati 1970. aastail, et tunnustada eelneval aastal trükitud raamatuid, mis aitavad kõige enam kaasa inglise keelest arusaamisele.

Raamatuauhind 2008

Peeter Mehisto, David Marsh, María Jesứs Frigols „Uncovering CLIL" (raamat, milles esitletakse ka Eesti keelekümblusprogrammi kogemusi ja materjale) – tunnustatakse raamatus esitatud ideede tähtsust, esituse originaalsust, entusiastlikkust ning selgust. Raamat on "innovatiivne oma positiivse ja selge lähenemise poolest lõimitud aine- ja keeleõppega seotud müütide kummutamisele, teeb selle õppeviisi mõistetavaks ja järgimisväärseks".