Oleme aastate jooksul jõudnud käia mitmes Helsingi keelekümbluslasteaias ja -koolis. Soome keelekümblusprogrammis on valdavalt sihtkeeleks rootsi keel. 12.12.2017 tuldi Linnulaulu lasteaia eesvõttel tutvuma meie keelekümblusprogrammiga. Helsingi linna lasteaedade  ja koolide inimesed ning  haridusametnikud veetsid Tallinnas viis tihedat kümblustundi. Aitäh Tatjana Požoginale ja Izabella Riitsaarele, kes oma asutuste uksed külalistele avali hoidsid!

Suur-Pae lasteaias käidi keelekümblusrühmades ja tutvuti eesti keele õpetajaid toetava metoodikakabineti töö ning materjalidega. Soome külalistes tekitas erilist huvi väärtuskasvatus, „Kiusamisvaba lasteaia programm“ ja robootika võimaluste kasutamine (Bee-Bot).

Pae gümnaasiumis oli võimalik valida tunnikatkeid kuuest tunnist terve põhikooli ulatuses, kuulata kooli juhtkonna ülevaadet keelekümblusprogrammi rakendamisest. Tunnustati õppeainete lõimimiseks tehtava töö süsteemsust, ainetundides tähenduste mõtestamist ja mängulisi IT-lahendusi.

Õppepäeva kokkuvõtteks oli vestlusring Lõõtsa tänaval, mille juhatas sisse Einar Värä faktidega Eesti haridussüsteemist, PISA tulemustest ja keelekümblusprogrammi mudelitest. Külalised huvitusid keelekümblusõpetajate ettevalmistusest, õpilaste tulemustest ja kahesuunalise keelekümbluse programmist kui uuest keelekümblusmudelist.

Jaanuarikuise EDUCA-messi keelekümblejatest külalistel on võimalik tutvuda Linnulaulu lasteaia keelekümblusprogrammiga. 

DSC 0487v

 

 

1.-2. detsembril toimus Sagadi mõisas kahepäevane üleriigiline keelekümblusprogrammi lastevanemate konverents „Õppija areng ja õppimise käsitus“.

Lisaks maalilisele talvisele ümbrusele, said osalejad osa soojast ja inspireerivast konverentsist. Kohale tuli ligi 90 lapsevanemat erinevaist Eesti paigust.

Selline konverents toimus esmakordselt. Senine lastevanemate tagasiside on olnud väga positiivne ning motiveeriv, et töö, mida keelekümbluskeskuses ning kõigis keelekümblusastutustes tehakse, läheb korda ning kannab head vilja. Kahe päeva sisse mahtus nii töiseid arutelusid, praktilisi töötube, mõnusat äratundmist keele õppijana ja keele omandajana. Kogu konverentsi õhkkond oli koostöine, kõik vanemad tundsid, et on ühe asja eest väljas ja toetasid oma kogemustega üksteist. Puudutati ka murekohti ning parendamist vajavaid aspekte, kuid ka kõige selle juures oldi toetavad ning pilk suunatud ikka lahendustele ning võimalustele.

Kahe päeva jooksul võeti kokku lõppeva aasta tulemused ja räägiti 2018. a plaanidest. 

Ida-Virumaa Rajaleidjakeskuse psühholoog Anželika Žaderei rääkis tunnustamise olulisusest ja lapsevanema rollist õppija arengu toetamisel. Lapsevanemad olid väga kaasatud ning esitasid hulgaliselt küsimusi.

Mitmekülgne ja -keelne Moskvast pärit muusik Stanislav Bulganin, kes kiindus eesti keelde muusikat kuulates,  rääkis keeltest oma elus ning esitas ansambel Jääääre repertuaarist neli enda tõlgitud laulu vene keeles.

Lapsevanematel oli võimalus kuulata lapse keelearengu etappidest (Svetlana Belova) ning jagada omi kogemusi ja esitada küsimusi töö kohta rühma- või klassiruumis.

Samuti pakkus programm võimalust saada isiklik kogemus liikumise ja käelise tegevusega toetatud  keeleõppest.

KLL1  

KLL4

 

 

2017. keelekümbluse aastakonverentsil tunnustati keelekümblusasutusi kvaliteediauhindadega. 

  • Kvaliteedi peaauhinnaga „Keelekümblusasutus 2017“ tunnustati keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tartu Lasteaed Annike, Tallinna Vindi Lasteaed.

 KK 2

  • Kvaliteediauhinnaga „Keelekümblusasutus 2017 valdkonnas eestvedamise ja juhtimine“ tunnustati keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike ja Sillamäe Lasteaed Jaaniussike.

kk 1

  • Kvaliteediauhinnaga „Keelekümblusasutus 2017 valdkonnas koostöö huvirühmade ja partneritega“ tunnustati keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutust Tallinna Kunstigümnaasium

    KK 3
Keelekümbluse aastakonverentsil on heaks tavaks saanud anda üle keelekümblusprogrammi sõbra
aunimetus:

  • keelekümblusmeeskonna iga-aastase austusavalduse ja erilise tunnustusena
  • keelekümblusprogrammi arengu otsustava mõjutamise eest kõnesoleval aastal või varasemate aastate jooksul


 Janar Holm Keelekümblussõber 2017 1v   

Janar Holm Keelekümblussõber 2017 2v

Janar Holm Keelekümblussõber 2017 3v 

 Janar Holm Keelekümblussõber 2017 5v

Kallis lapsevanem!

1.-2.12.2017 toimub Sagadi mõisas Keelekümblusprogrammi lapsevanemate üleriigiline konverents „Õppija areng ja õppimise käsitus“.

Kutse üritusele ja registreerimine keelekümblusprogrammi koolides ja lasteaedades. Mine küsi infot.

Oled väga oodatud!