LAK-õppe kuu kohta saab lugeda http://lak-oppe-kuu.weebly.com/
Kutsume haridusasutusi LAK-õppe kuul läbi viima ja külastama lõimimispõhimõtteid ja õpetajate koostööd tutvustavaid üleriigilisi sündmusi ja piirkondlikke üritusi, avatud uste päevi, näitusi, seminare või koolitusi.

LAK-õppes võivad sihtkeelteks (tegevuste kaudu õpitavateks keelteks) olla lisaks harjumuspärasele eesti keelele saksa keel, inglise keel, prantsuse keel, soome keel, jaapani keel, võru keel... 

LAK-õppe kuu sündmustega soovime tõsta nii pedagoogide, ametnike kui ka õpilaste ja lastevanemate teadlikkust aine- ja keeleõppe lõimimise erinevatest ja rikastavatest võimalustest. Mitmesuguste ettevõtmiste vahendusel süvenetakse LAK-õppe olemusse ja räägitakse Eesti kogemusest üleilmsel tausta.

LAK-õppe kuu sündmuste kalender külastajale ja korraldajale leiate SIIT.

Alates aastast 2010 on keelekümblusprogrammi algatusel aprillikuus keskendatud tähelepanu lõimitud aine- ja keeleõppele, et seda õppeviisi tutvustada ja väärtustada. Programmi üleriigiliste eestvedajate korraldatud nädalasündmustik kasvas kiiresti üleriigiliseks ettevõtmiseks. Oma uksed avasid keelekümbluslasteaiad ja koolid, kõrgkoolidest liitus oma õppejõududega TÜ Narva Kolledž. 2012. aastal tähtsustati dr Martin Ehala ettekande vahendusel aine- ja keeleõppe lõimimist õppes sõltumata sellest, kas tegemist on emakeeles või muus keeles õppimisega. 2016. aastast laienes tegijate ring kutseõppeasutustega. 

Lisa kommentaar


Turvakood
Värskenda