Mai alguses kirjutasid Sihtasutus Innove, Gruusia Haridus- ja Teadusministeerium ja UNICEF Gruusia alla ühistöö memorandumile, mille alusel toetab Eesti järgmised kolm aastat Gruusiat üldhariduse reformimisel.

See on jätk eelmise kolme aasta koostööle, mille tulemusel muutis Gruusia Eesti kogemustele ja ekspertidele toetudes üldhariduse riiklikku õppekava ja alustas õpetajakoolituse ümberkujundamist kaheksas riiklikus ülikoolis. Järgmisel kolmel aastal aitab Eesti Gruusial rakendada uut õppekava väljavalitud pilootkoolides. Tähelepanu on koolijuhtide toetamisel koolikultuuri muutmiseks ja õpetajakoolitusel, et mitmekesistada õpetamise metoodikat ja laiendada digitaalsete vahendite kasutamist. Eesti ja Gruusia ekspertide koostöös luuakse õppematerjalid, mis aitavad õppekava põhimõtteid edukamalt rakendada.

Õppekava- ja metoodikakeskuse juhatajale Natalja Mjalitsinale teeb koostöö jätkumine rõõmu: “Mul on väga hea meel, et saame olla osalised Gruusia õppekavade nüüdisajastamisel ja selle rakendamise toetamisel. See on vastastikuse rikastamise tõeline näide: me jagame jaõpime ja õpime midagi koos tehes. Pilootkoolide hulgas on ka keelekümbluskoolid. Keelekümbluse valdkonna koostööni jõuame järgmisel aastal, kui hakkame arutame keelekümblusmetoodika rakendamise võimalusi Gruusia lasteaedades. Ikka selle nimel, et nii Eestis kui ka Gruusias oleks lastel avaramad võimalused edasistes õpingutes ja tööturul, et väärtustataks oma etnilist identiteeti ja emakeelt, et keeled aitaksid meie maailmu muuta avaramaks ja sõbralikumaks.”

Mai keskel külastasid Eestit 15 Gruusia pilootkooli direktorit ja 2 haridus-ja teadusministeeriumi esindajat. Tutvuti Eesti partnerkoolidega: Merivälja Põhikool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium ja Tallinna Kunstigümnaasium. Maikuu lõpus on projekti raames koolitajatena Natalja Mjalitsina ja Einar Vära, Gruusia ekspertidel aitavad pilootkoolide valmidust uue õppekava rakendamiseks hinnata Tatjana Baum-Valgma ja Kai Võlli.

Projekti tegevusi rahastab Eesti Välisministeerium ja see on hea näide pikaajalisest haridusalasest koostööst Eesti, Gruusia ja UNICEFi vahel.

 

Lisa kommentaar


Turvakood
Värskenda