1.-2. detsembril toimus Sagadi mõisas kahepäevane üleriigiline keelekümblusprogrammi lastevanemate konverents „Õppija areng ja õppimise käsitus“.

Lisaks maalilisele talvisele ümbrusele, said osalejad osa soojast ja inspireerivast konverentsist. Kohale tuli ligi 90 lapsevanemat erinevaist Eesti paigust.

Selline konverents toimus esmakordselt. Senine lastevanemate tagasiside on olnud väga positiivne ning motiveeriv, et töö, mida keelekümbluskeskuses ning kõigis keelekümblusastutustes tehakse, läheb korda ning kannab head vilja. Kahe päeva sisse mahtus nii töiseid arutelusid, praktilisi töötube, mõnusat äratundmist keele õppijana ja keele omandajana. Kogu konverentsi õhkkond oli koostöine, kõik vanemad tundsid, et on ühe asja eest väljas ja toetasid oma kogemustega üksteist. Puudutati ka murekohti ning parendamist vajavaid aspekte, kuid ka kõige selle juures oldi toetavad ning pilk suunatud ikka lahendustele ning võimalustele.

Kahe päeva jooksul võeti kokku lõppeva aasta tulemused ja räägiti 2018. a plaanidest. 

Ida-Virumaa Rajaleidjakeskuse psühholoog Anželika Žaderei rääkis tunnustamise olulisusest ja lapsevanema rollist õppija arengu toetamisel. Lapsevanemad olid väga kaasatud ning esitasid hulgaliselt küsimusi.

Mitmekülgne ja -keelne Moskvast pärit muusik Stanislav Bulganin, kes kiindus eesti keelde muusikat kuulates,  rääkis keeltest oma elus ning esitas ansambel Jääääre repertuaarist neli enda tõlgitud laulu vene keeles.

Lapsevanematel oli võimalus kuulata lapse keelearengu etappidest (Svetlana Belova) ning jagada omi kogemusi ja esitada küsimusi töö kohta rühma- või klassiruumis.

Samuti pakkus programm võimalust saada isiklik kogemus liikumise ja käelise tegevusega toetatud  keeleõppest.

KLL1  

KLL4

 

 

Lisa kommentaar


Turvakood
Värskenda