29. juunil 2016 andis Tartu linnapea Urmas Klaas üle Tartu linna medali Valentina Frunzele.

Valentina Frunze on Tartu lasteaia Kelluke direktor alates selle asutamisest 1985. aastal. Pedagoogina on ta töötanud 49 aastat. Linnavalitsuse otsuses seisab, et Kellukese direktorina on Valentina kujundanud konkurentsivõimelise ja hea mainega lasteasutuse. Tema tubli töö tulemusena on õppeasutus hinnatud ja tunnustatud nii Tartu linnas kui ka vabariigis laiemalt. Eriti väärib märkimist tema keelekümblusalane tegevus nii Kellukese lasteaias kui ka laiemalt kogu Eestis.

Sel aastal kandsid LAK-õppe kuu sündmused ühist pealkirja „Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljus".

SA Innove keelekümblusprogrammi eestvedajad on juba seitsmendat aastat aprilliti tähistanud LAK-õppe kuud. Aprillikuus kutsume Eesti lasteaedu, üldharidus- ja kutsekoole lõimitud aine- ja keeleõpet rakendama ja selles vallas oma tööd tutvustama partneritele oma asutuses, piirkonnas või üleriigiliselt. Sel aastal tutvustasid haridusasutused kuues maakonnas; Harjumaal, Valgamaal, Tartumaal, Läänemaal, Lääne- ja Ida-Virumaal kokku ligi saja viiekümne üritusega. lak

Korraldajate eesmärk on propageerida keele- ja aineõppe ühendamist kui tõhusat õppeviisi.

Sel aastal korraldasid haridusasutused kuues maakonnas - Harjumaal, Valgamaal, Tartumaal, Läänemaal, Lääne- ja Ida-Virumaal - kokku ligi sada viiskümmend üritust.

Korraldajate eesmärk on propageerida keele- ja aineõppe ühendamist kui tõhusat õppeviisi.
LAK-õppe kuu tavapärane sündmus on lõimitud aine- ja keeleõppe päev, seekord pealkirjaga Lõiming õppes, võimaluste paljus: LAK-õppe päev 2016.
LAK-õpet tutvustavatesse üleriigilistesse ja piirkondlikesse tegevustesse on kaasatud paljud lapsed ja õpetajad üle Eesti.
Lõimitud aine- ja keeleõppe kuu raames aastal 2016 korraldatud üritused on leitavad SIIN

Ootame kõiki haridusasutusi järgmisel aprillis 2017 lõimitud- aine ja keeleõppe kogemustega tutvuma ning innustame seda õppeviisi kasutusele võtma õppekeelest olenemata. Ka järgmisel aastal on oodatud uued asutused liituma.

Loe täpsemalt 

Üks pilguheit ka kooli kodulehele, kes oma LAK-õppe kuu tegemisi kajastab.

Täname kõiki asutusi, kes LAK-õppe kuu 2016 raames tutvustasid oma tundides ja piirkondlikel seminaridel heade pedagoogiliste tavade rakendamist lõimitud aine- ja keeleõppes!

 

 

Aprill on lõimitud aine-ja keeleõppe, LAK-õppe kuu. Teemakuu raames toimub hulk üritusi üle Eesti. Korraldajate eesmärk on propageerida keele- ja aineõppe ühendamist kui tõhusat õppeviisi.
LAK-õppe kuu tavapärane sündmus on lõimitud aine- ja keeleõppe päev, seekord pealkirjaga Lõiming õppes, võimaluste paljus: LAK-õppe päev 2016.

LAK-õpet tutvustavatesse üleriigilistesse ja piirkondlikesse tegevustesse on kaasatud paljud lapsed ja õpetajad üle Eesti.

Lõimitud aine- ja keeleõppe kuu raames korraldatavad üritused saab registreerida SIIN


Aprillikuus toimuvate lõimitud aine- ja keeleõpet tutvustavate üritustega saab tutvuda Innove kodulehel alates 21.märtsist SIIN

Ootame kõiki haridusasutusi lõimitud- aine ja keeleõppe kogemustega tutvuma ning innustame seda õppeviisi kasutusele võtma. Ka järgmisel aastal on oodatud uued asutused liituma.

SA Innove keelekümbluskeskus kuulutab välja konkursi keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnale „Keelekümblusasutus 2016".
Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga tunnustab Sihtasutuse Innove keelekümbluskeskus keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi märkimisväärse panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse.

Kvaliteediauhinnale kandideerimise eelduseks on keelekümblusprogrammi rakendamine asutuses vähemalt kolm järjestikust aastat enne kandideerimisaastat.
Kvaliteediauhinna saanud haridusasutusel on õigus uuesti auhinnale kandideerida viie aasta pärast.

Haridusasutus esitab kvaliteediauhinnale kandideerimisel järgmised dokumendid:
1 1) kandideerimise sooviavaldus vabas vormis hiljemalt jooksva aasta 31. jaanuariks;
2) enesehinnang asutuse tööle (sisehindamise aruanne) hiljemalt jooksva aasta 15. aprilliks. Enesehinnang koostatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuse keelekümbluskvaliteedi kriteeriumide hindamise tabeli alusel. Sellele lisatakse kokkuvõttena põhjendused, miks asutust peetakse kvaliteediauhinna vääriliseks ja kuidas asutuses järgitakse keelekümblusprogrammi strateegiat;
3) haridusasutuse pidaja soovitus jooksva aasta 15. aprilliks; soovitus sisaldab hinnangut hallatava asutuse tugevuste ja väljapaistvalt heade näitajate kohta.

„Kvaliteediauhinna STATUUT" on SIIN.

Haridusasutus saadab kandideerimise dokumendid keelekümbluskeskuse peaspetsialisti Urve Rannaääre e-mailile (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).
 


Keelekümbluskeskus korraldab kandideerimisavalduse esitanutele veebruarikuus infoseminari, et toetada asutusi ühtsetest alustest lähtuvate dokumentide koostamisel.

Käimas on registreerimine keelekümblusprogrammi raames korraldatavatele 2016. aasta esimese poolaasta koolitustele, samuti saab keelekümblusalaseid koolitusi tellida koolidesse. Registreerimine on avatud kuni kohtade jätkumiseni.

Loe täpsemalt SIIT