SA Innove keelekümbluskeskus kuulutab välja konkursi keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnale „Keelekümblusasutus 2016".
Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga tunnustab Sihtasutuse Innove keelekümbluskeskus keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi märkimisväärse panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse.

Kvaliteediauhinnale kandideerimise eelduseks on keelekümblusprogrammi rakendamine asutuses vähemalt kolm järjestikust aastat enne kandideerimisaastat.
Kvaliteediauhinna saanud haridusasutusel on õigus uuesti auhinnale kandideerida viie aasta pärast.

Haridusasutus esitab kvaliteediauhinnale kandideerimisel järgmised dokumendid:
1 1) kandideerimise sooviavaldus vabas vormis hiljemalt jooksva aasta 31. jaanuariks;
2) enesehinnang asutuse tööle (sisehindamise aruanne) hiljemalt jooksva aasta 15. aprilliks. Enesehinnang koostatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuse keelekümbluskvaliteedi kriteeriumide hindamise tabeli alusel. Sellele lisatakse kokkuvõttena põhjendused, miks asutust peetakse kvaliteediauhinna vääriliseks ja kuidas asutuses järgitakse keelekümblusprogrammi strateegiat;
3) haridusasutuse pidaja soovitus jooksva aasta 15. aprilliks; soovitus sisaldab hinnangut hallatava asutuse tugevuste ja väljapaistvalt heade näitajate kohta.

„Kvaliteediauhinna STATUUT" on SIIN.

Haridusasutus saadab kandideerimise dokumendid keelekümbluskeskuse peaspetsialisti Urve Rannaääre e-mailile (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).
 


Keelekümbluskeskus korraldab kandideerimisavalduse esitanutele veebruarikuus infoseminari, et toetada asutusi ühtsetest alustest lähtuvate dokumentide koostamisel.

Käimas on registreerimine keelekümblusprogrammi raames korraldatavatele 2016. aasta esimese poolaasta koolitustele, samuti saab keelekümblusalaseid koolitusi tellida koolidesse. Registreerimine on avatud kuni kohtade jätkumiseni.

Loe täpsemalt SIIT

20. novembril 2015 toimus SA Innove Johannes Käisi Seltsi aastakoosolek, mis omas ka keelekümbluskeskuse vaatevinklist erilist tähelepanu. Kaks meie keskuse töötajat tormasid koos lillekimbuga kontvõõrastena sellele üritusele. Põhjuseks oli see, et meie hea kolleeg Kai Võlli sai Johannes Käisi 130. sünniaastapäeval juubelipreemia laureaadiks. Preemiat on välja antud alates 1990. aastast ning senised laureaadid on Julius Ungur ja Kalju Leht (1990), Ferdinand Eisen ja Eeva Niinivaara (1995), Lilian Kivi ja Anna Rinne (2000), Inge Unt (2005) ning Tiiu Kiudorv (2010). Nüüd kuulub sellesse auväärsesse nimekirja ka Kai Võlli!
Kai on Johannes Käisi Seltsi aktiivne liige aastast 1989 ning kauaaegne juhatuse liige.
Tema eestvedamisel on toimunud pedagoogiliste kirjutiste võistlus perioodil 1991 – 2014.a. Algusaastatel toimus algõpetuse materjalide (1991) ning pedagoogilise sisuga artiklite ja kirjutiste (1993) konkurss, samuti meenutuste kogumine (1999). Pedagoogiliste kirjutiste teemad olid: „Uue õppekava materjalide metoodiline mõtestamine", „Õppe-kasvatustöö individualiseerimine ja diferentseerimine", „Koolielukorraldus", „Klassijuhatajatöö koolis", „Kasvatustöö riiklikus õppekavas", „Õpilaste omaalgatused", „Johannes Käisi põhimõtete rakendamine koolielus", „Avastamisrõõmu ning lugemislustiga toas ja õues", „Tund – jäämäe veepealne osa õpetajatöös", „Terviklik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus", „Individuaalsus ja sotsiaalsus", „Kodu, lasteaed, kool – kultuuripärija kasvumaa", „Kodu, lasteaed, kool – huvitavate võimaluste kasvumaa". Kai kuulus pedagoogiliste kirjutiste võistlustööde hindamise komisjoni, tema poolt töötati välja kirjutiste koostamise ja hindamise juhend. Ta ise tutvus kõigi kirjutistega ning osales autorite tunnustamisel. Pedagoogiliste kirjutiste võistlustöid säilitatakse Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis.
Juhatuse liikmena on Kai panuse andnud nii Johannes Käisi Seltsi suvekoolide ja konverentside organiseerimisel, nende sisuga täitmisel. Ta on aktiivne seltsi liige ning Käisi põhimõtete propageerija nii Eestis kui kaugemal.
Lisaks sellele sai ta ka Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja aktiivse tegutsemise eest Johannes Käisi Seltsis.
Palju õnne, Kai!!!

Keelekümblusprogrammi aastakonverents "Keelepädevus aineõppes" toimus 22.-23. oktoobril 2015 Tallinnas, Audentese Erakoolis.

Kahe konverentsipäeva ettekannetes toodi välja Eesti erinevate haridusasutuste kogemusi, häid praktikaid Eestist, Soomest ja Kasahstanist, oma seisukohti osalejad said esitada erinevates töötubades.
Konverentsi esimene päev lõppes piduliku õhtuga Mustpeade majas (Pikk tn 26, Tallinn).

• Konverentsi info ning päevakava leiab konverentsi koduleheküljelt

Программа конференции на русском языке


• Otseülekannet konverentsist saab jälgida  SIIT

 

 

Meie kodulehe „Abiks õpetajale" rubriigis on avaldatud uued materjalid lasteaia õpetajatele:
1. Soovituslikud teemaplaanid osalist keelekümblusmudelit rakendavatele rühmadele.
2. Lugemis- ja kirjutamisoskuse kujundamine keelekümblusrühmas.