20. novembril 2015 toimus SA Innove Johannes Käisi Seltsi aastakoosolek, mis omas ka keelekümbluskeskuse vaatevinklist erilist tähelepanu. Kaks meie keskuse töötajat tormasid koos lillekimbuga kontvõõrastena sellele üritusele. Põhjuseks oli see, et meie hea kolleeg Kai Võlli sai Johannes Käisi 130. sünniaastapäeval juubelipreemia laureaadiks. Preemiat on välja antud alates 1990. aastast ning senised laureaadid on Julius Ungur ja Kalju Leht (1990), Ferdinand Eisen ja Eeva Niinivaara (1995), Lilian Kivi ja Anna Rinne (2000), Inge Unt (2005) ning Tiiu Kiudorv (2010). Nüüd kuulub sellesse auväärsesse nimekirja ka Kai Võlli!
Kai on Johannes Käisi Seltsi aktiivne liige aastast 1989 ning kauaaegne juhatuse liige.
Tema eestvedamisel on toimunud pedagoogiliste kirjutiste võistlus perioodil 1991 – 2014.a. Algusaastatel toimus algõpetuse materjalide (1991) ning pedagoogilise sisuga artiklite ja kirjutiste (1993) konkurss, samuti meenutuste kogumine (1999). Pedagoogiliste kirjutiste teemad olid: „Uue õppekava materjalide metoodiline mõtestamine", „Õppe-kasvatustöö individualiseerimine ja diferentseerimine", „Koolielukorraldus", „Klassijuhatajatöö koolis", „Kasvatustöö riiklikus õppekavas", „Õpilaste omaalgatused", „Johannes Käisi põhimõtete rakendamine koolielus", „Avastamisrõõmu ning lugemislustiga toas ja õues", „Tund – jäämäe veepealne osa õpetajatöös", „Terviklik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus", „Individuaalsus ja sotsiaalsus", „Kodu, lasteaed, kool – kultuuripärija kasvumaa", „Kodu, lasteaed, kool – huvitavate võimaluste kasvumaa". Kai kuulus pedagoogiliste kirjutiste võistlustööde hindamise komisjoni, tema poolt töötati välja kirjutiste koostamise ja hindamise juhend. Ta ise tutvus kõigi kirjutistega ning osales autorite tunnustamisel. Pedagoogiliste kirjutiste võistlustöid säilitatakse Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis.
Juhatuse liikmena on Kai panuse andnud nii Johannes Käisi Seltsi suvekoolide ja konverentside organiseerimisel, nende sisuga täitmisel. Ta on aktiivne seltsi liige ning Käisi põhimõtete propageerija nii Eestis kui kaugemal.
Lisaks sellele sai ta ka Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja aktiivse tegutsemise eest Johannes Käisi Seltsis.
Palju õnne, Kai!!!

Keelekümblusprogrammi aastakonverents "Keelepädevus aineõppes" toimus 22.-23. oktoobril 2015 Tallinnas, Audentese Erakoolis.

Kahe konverentsipäeva ettekannetes toodi välja Eesti erinevate haridusasutuste kogemusi, häid praktikaid Eestist, Soomest ja Kasahstanist, oma seisukohti osalejad said esitada erinevates töötubades.
Konverentsi esimene päev lõppes piduliku õhtuga Mustpeade majas (Pikk tn 26, Tallinn).

• Konverentsi info ning päevakava leiab konverentsi koduleheküljelt

Программа конференции на русском языке


• Otseülekannet konverentsist saab jälgida  SIIT

 

 

Meie kodulehe „Abiks õpetajale" rubriigis on avaldatud uued materjalid lasteaia õpetajatele:
1. Soovituslikud teemaplaanid osalist keelekümblusmudelit rakendavatele rühmadele.
2. Lugemis- ja kirjutamisoskuse kujundamine keelekümblusrühmas.

Keelekümblusprogrammi Lapsevanemate Liit korraldas suvekooli lastevanematele, mis toimus Nelijärvel ajavahemikul 11.-13.september 2015.
Suvekooli teemad:
- Keelekümblusprogrammi põhimõtete tutvustus ning arutelu lastevanemate rolli üle programmis;
- Keelekümblusprogrammis osalevates laste vanematest võrgustiku kujundamine ning mitmekeelse hariduse positiivse sõnumi edastamine ühiskonnas;
- Lastevanemate murede ja edulugude jagamine.

Lapsevanemate Liidul on nüüd Facebookis olemas oma konto

Tulge külla!

 

 

4.-6.juunil 2015 toimus lasteaia õpetajate suvekool „Reaalsus ja illusioon".

Suvekoolis õppisime animatsioonide ja lühifilmide loomist, et järgmisel aastal mitmekesistada õpikeskkonda koos lastega. Koolitajaks oli Katrin Kuusik meeskonnaga (BFM Laste Filmikool). Õpetajate tehtud animatsioonidega saab tutvuda aadressil https://www.youtube.com/channel/UCNbNO4oBCkdNHij1DFOtN1Q

Täname kõiki õpetajate suvekoolis osalejaid ja toetajaid, kelleta poleks vahvat koostegemist toimuda saanud!
Kallid õpetajad, olete imelised, teotahtelised ja loovad!
Julgete ideede rakendumist teile ja teie rühma lastele!

Suvekoolist on valminud videokokkuvõte
Ilusat suve algust kõigile!
https://youtu.be/hUoHEtYBGIc