Konverents toimub 23.-24. oktoobril 2014. a Tallinnas, TTÜ Tudengimajas (Ehitajate tee 5).

Kahe konverentsipäeva jooksul kuulatakse ettekandeid, oma seisukohti saab esitada erinevates töötubades. Konverentsi plenaarsessioonidest saab osa ka videoülekande kaudu. Konverentsi esimene päev lõppeb piduliku õhtusöögiga TTÜ Tudengimaja suures saalis. 2014. a keelekümbluskonverentsi põhiteemad on seotud juhtimise ja meeskonnatöö erinevate aspektidega, tutvustatakse kakskeelse hariduse juhtimist ja toimivaid koostöömehhanisme nii meil kui mujal.

  • Konverentsi päevakava leiab koduleheküljelt.
  • Otseülekannet konverentsist saab 23.-24. oktoobril jälgida siit.

 

SA Innove keelekümbluskeskus soovib kõigile oma koostööpartneritele head õpetajate päeva. Vaata ka haridus- ja teadusministri Jevgeni Ossinovski videotervitust õpetajatele.

onnitlus

Siinkohal ka mõned väikesed nipid, kuidas valmistada roose: variant 1 ja variant 2.

ossinosvski-keelekymblusKeelekümblusprogramm on kosunud ja kasvanud mitme haridusministri valitsemise ajal. Rakendamise esimestel aastatel kumas läbi hirm, mis saab siis, kui programm lõppeb. Juba üle viie aasta on töötatud teadmisega, et keelekümblus on haridussüsteemi loomulik osa. Ja ikka tahaksime teada, kuidas suhtub keelekümblusprogrammi uus haridus- ja teadusminister. „Ka mina olen keelekümbluse fänn," oli hr Jevgeni Ossinovski selgesõnaline vastus õppeaasta lõpul toimunud kohtumisel keelekümbluslasteaedade ning -koolide direktoritega ja programmi juhtidega. Enda kogemustele tuginedes leidis ta, et iga keel rikastab inimese mõttemaailma ja ükskeelsus on igav. Ometi on ühiskonnas hirmu, et uue keelega tõrjutakse välja olemasolev. Nii kipume kõigepealt mitmekeelsust vaatama kui probleemi, mitte kui väärtust. Kõlama jäi küsimus - kuidas muuta suhtumisi?

Minister tõdes, et õpetajate palgatõus on paljude lahendamata küsimuste võtmeks, ka keelekümbluses. Mõistvalt suhtus ta ka keelekümbluslasteaedade ootusse, et eesti keeles õpetamise töö tunnustamine kajastuks ka palgas. Mõnedes piirkondades on vene kodukeelega laste osakaal väga suur, mõnedes niisuguseid lapsi polegi, seetõttu jaotuks palga tõstmise koormus kohalikele omavalitsustele väga ebavõrdselt.

Lubadusi küll ei jagatud, kuid saime tunda rõõmu ministri positiivsest suhtumisest keelekümblusesse.

SA Innove keelekümbluskeskuse poolt välja kuulutatud  konkurss „Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused" on lõppenud.

Konkursi tingimused on leitavad SIIT

 

 

Koolieelsete lasteasutuste metoodikakeskuste konkursile laekus 8 taotlust. Konkursi hindamiskomisjon otsustas pärast taotluste läbivaatamist ja hindamist moodustada 4 piirkondlikku metoodikakeskust, nendest 2 Ida-Virumaale, sest piirkonnas on vene õppekeelega lasteasutuste osakaal lasteasutuste üldarvust suur ja vajalike teenuste kättesaadavus piiratud. Hindamistulemusi arvestades moodustati Ida-Virumaal metoodikakeskused Kohtla-Järve Lasteaeda Kirju-Mirju ja Narva Lasteaeda Päikene, Lõuna-Eestis Tartu Lasteaeda Kelluke ja Harjumaal Tallinna Suur-Pae Lasteaeda. 

 

 

Kutsume osalema SA Innove keelekümbluskeskuse korraldatavatel LAK-õpet, koostööd ja teises keeles õppimist tähtsustavatel päevadel nimega LAK-õppe kuu. LAK-õppe kuu toimub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) võrgustiku ja teiste partneritega 2014. aasta aprillis. 

 

LAK-õppe PÄEV

 

LAK-õppe päev toimub Tallinnas 9. aprillil hotelli Radisson Blu Olümpia konverentsikeskuses.

Osalema on oodatud üliõpilased, õpetajad, õppejõud, haridusasutuste juhid, haridusametnikud, keelekümblusprogrammi partnerid, LAK-õppe võrgustiku liikmed, lapsevanemad jt. LAK-õppe päeva päevakava saab vaadata SIIT.

LAK-õppe KUU

Kutsume kõiki maavalitsusi, kohalikke omavalitsusi ja haridusasutusi tutvustama aine- ja keeleõppe sidumise kogemusi! LAK-õppe kuu ürituste sarjas saate esitleda oma tegevusi ja üritusi organisatsioonis või piirkonnas.
Juba registreeritud sündmusi saate vaadata tabelist SIIT