Innove keelekümbluskeskus ootab keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi kandideerima kvaliteediauhinnale „Keelekümblusasutus 2014". Kvaliteediauhinnaga tunnustatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi silmapaistva panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse. Loe täpsemalt SIIT

Konverentsi saad vaadata siit: keelekumblus.eu/otse.

 

Konverentsiga „Keelekümbluse levik ja kvaliteet" tähistatakse Eesti keelekümblusprogrammi 15. sünnipäeva.

15 aastat tagasi, 1998. aasta novembri lõpus toimunud seminaril arutati koos Kanada ja Soome ekspertidega keelekümbluse Eestis rakendamise võimalusi ja otsustati sihipäraselt tegutseda selle programmi kavandamise ja elluviimise nimel.

Konverentsil tutvustatakse Eesti keelekümblusprogrammi 15 aasta saavutusi, keelekümblusprogrammi kvaliteedi tagamise mehhanisme nii Eestis kui ka mujal, varast mitmekeelsust soodustavaid haridusmudeleid, tunnustatakse Eesti keelekümblusprogrammiga seotud inimesi ja asutusi. Õhtune pidulik vastuvõtt on pühendatud keelekümblusprogrammi 15. aastapäevale.

Kahepäevase konverentsi päevakorras on neli plenaarsessiooni ja viis töötuba. Esinejateks on tuntud spetsialistid: Robert McConnell (Kanada), Karita Mård-Miettinen ja Siv Björklund (Soome), Sonya Maechler-Dent (Šveits), samuti asjatundjad Eestist: Jelena Skulskaja, Andres Arrak, Martin Ehala jpt.

Konverentsil osalevad keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste (vene ja eesti õppekeelega üldhariduskoolid ja lasteaiad) esindajad, nõustajad ja koolitajad, programmi partnerite (ülikoolid, kohalikud omavalitsused, haridusministeerium jt) ja teiste haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste esindajad.

 

Lisasime kodulehele 2013. aasta teises pooles toimuvate koolituste info.

Lähemalt saab õpetajate täiendkoolituse põhimõtete ja täpsema koolituskavaga tutvuda SIIN

Lisasime kodulehele 2013. aasta esimeses pooles toimuvate koolituste info.

Lähemalt saab õpetajate täiendkoolituse põhimõtete ja täpsema koolituskavaga tutvuda SIIN