SA Innove keelekümbluskeskuse poolt välja kuulutatud  konkurss „Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskused" on lõppenud.

Konkursi tingimused on leitavad SIIT

 

 

Koolieelsete lasteasutuste metoodikakeskuste konkursile laekus 8 taotlust. Konkursi hindamiskomisjon otsustas pärast taotluste läbivaatamist ja hindamist moodustada 4 piirkondlikku metoodikakeskust, nendest 2 Ida-Virumaale, sest piirkonnas on vene õppekeelega lasteasutuste osakaal lasteasutuste üldarvust suur ja vajalike teenuste kättesaadavus piiratud. Hindamistulemusi arvestades moodustati Ida-Virumaal metoodikakeskused Kohtla-Järve Lasteaeda Kirju-Mirju ja Narva Lasteaeda Päikene, Lõuna-Eestis Tartu Lasteaeda Kelluke ja Harjumaal Tallinna Suur-Pae Lasteaeda. 

 

 

Kutsume osalema SA Innove keelekümbluskeskuse korraldatavatel LAK-õpet, koostööd ja teises keeles õppimist tähtsustavatel päevadel nimega LAK-õppe kuu. LAK-õppe kuu toimub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) võrgustiku ja teiste partneritega 2014. aasta aprillis. 

 

LAK-õppe PÄEV

 

LAK-õppe päev toimub Tallinnas 9. aprillil hotelli Radisson Blu Olümpia konverentsikeskuses.

Osalema on oodatud üliõpilased, õpetajad, õppejõud, haridusasutuste juhid, haridusametnikud, keelekümblusprogrammi partnerid, LAK-õppe võrgustiku liikmed, lapsevanemad jt. LAK-õppe päeva päevakava saab vaadata SIIT.

LAK-õppe KUU

Kutsume kõiki maavalitsusi, kohalikke omavalitsusi ja haridusasutusi tutvustama aine- ja keeleõppe sidumise kogemusi! LAK-õppe kuu ürituste sarjas saate esitleda oma tegevusi ja üritusi organisatsioonis või piirkonnas.
Juba registreeritud sündmusi saate vaadata tabelist SIIT

 

 

 

 

Innove keelekümbluskeskus ootab keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi kandideerima kvaliteediauhinnale „Keelekümblusasutus 2014". Kvaliteediauhinnaga tunnustatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi silmapaistva panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse. Loe täpsemalt SIIT

Konverentsi saad vaadata siit: keelekumblus.eu/otse.

 

Konverentsiga „Keelekümbluse levik ja kvaliteet" tähistatakse Eesti keelekümblusprogrammi 15. sünnipäeva.

15 aastat tagasi, 1998. aasta novembri lõpus toimunud seminaril arutati koos Kanada ja Soome ekspertidega keelekümbluse Eestis rakendamise võimalusi ja otsustati sihipäraselt tegutseda selle programmi kavandamise ja elluviimise nimel.

Konverentsil tutvustatakse Eesti keelekümblusprogrammi 15 aasta saavutusi, keelekümblusprogrammi kvaliteedi tagamise mehhanisme nii Eestis kui ka mujal, varast mitmekeelsust soodustavaid haridusmudeleid, tunnustatakse Eesti keelekümblusprogrammiga seotud inimesi ja asutusi. Õhtune pidulik vastuvõtt on pühendatud keelekümblusprogrammi 15. aastapäevale.

Kahepäevase konverentsi päevakorras on neli plenaarsessiooni ja viis töötuba. Esinejateks on tuntud spetsialistid: Robert McConnell (Kanada), Karita Mård-Miettinen ja Siv Björklund (Soome), Sonya Maechler-Dent (Šveits), samuti asjatundjad Eestist: Jelena Skulskaja, Andres Arrak, Martin Ehala jpt.

Konverentsil osalevad keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste (vene ja eesti õppekeelega üldhariduskoolid ja lasteaiad) esindajad, nõustajad ja koolitajad, programmi partnerite (ülikoolid, kohalikud omavalitsused, haridusministeerium jt) ja teiste haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste esindajad.