„Eesti keelekümblusprogramm hõlmab erinevaid sihtrühmi. See on üks programmi edu aluseid, et arendamistegevuses on õpetajate kõrval oma roll nii õpilastel kui ka haridusametnikel. Metoodikast ning materjalidest on saanud tegijate ja kasusaajatena osa nii eesti kui ka vene õppekeelega koolid. Osake sellest tööst sai hinnangu ülemaailmses PISA-uuringus, kus Eesti õpilased saavutasid väga häid tulemusi." (Tõnis Lukas)

2012. aasta kevadel lõpetasid esimese nelja keelekümbluskooli abituriendid gümnaasiumi. 82 lõpetanu seas oli 12 kuld- ja 10 hõbemedalisti. Eesti keelekümblus oli tõestanud oma elujõulisust ja edukust. Noored olid õigustatult uhked ja rõõmsad. Nemad, 2000. aastal 1. klassi astunud lapsed olid esimesed, kelle õpingud toimusid nii eesti kui ka vene keeles kogu kooliprogrammi ulatuses.

 Liitumine