Teise keele ehk võõrkeele kümblusprogrammid võeti algselt kasutusele 1965. a. Kanadas Montrealis. Neid hakati rakendama selleks, et luua Quebecis elavaile inglise keelt kõnelevaile Kanada õpilastele võimalus omandada Quebeci ametlik keel ja Kanada teine riigikeel – prantsuse keel. Oluline on märkida, et kuigi inglise keelt kõnelevad elanikud on Quebecis vähemuses, kuuluvad nad Kanada laiemas poliitilises kontekstis siiski enamuse hulka. Samalaadsete asjaolude arvestamine võib olla oluline ka keelekümbluse sisseviimisel Eestis. Pärast kümblusprogrammide kasutuselevõttu 1965. a. on neid välja töötatud ka paljude teiste keelte jaoks.

valiskogemused