Kanada kogemuste kasutamine keelekümblusprogrammi elluviimisel Eestis

Keelekümblusprogrammi elluviimiseks otsustas Eesti kasutada Kanada keeleõppemudelit, kohandades seda Eesti poliitilisele ja sotsiaalsele olukorrale ning haridussüsteemile.

Kanadas tekitas vajaduse tõhusama keeleõppemetoodika järele rahulolematus teise keele, s.o prantsuse keele traditsiooniliste õppeprogrammide tulemustega. Esimesed keelekümb-lusklassid alustasid tööd Quebecis St Lambertis 1965. aastal. Keelekümblus osutus sedavõrd edukaks, et lastevanemate nõudmisel hakati programmi kasutama kogu riigis. Praegu õpib Kanadas keelekümblusklassides üle 300 000 õpilase. Õpingute tulemusena omandatakse kümbluskeeles sellised oskused, mis lubavad lõpetajatel selles keeles edasi õppida või edukalt konkureerida tööturul.

Nende keeleprogrammide edu aluseks on aja kokkuhoid. Raske uskuda, et ükskõik millise kooli tunniplaani mahuks teise keele õppimiseks traditsiooniliste keeletundide hulk, mis moodustab õppekavast 50%. Seega keelekümblus, mis kasutab teist keelt ka näiteks geograafia ja matemaatika õpetamiseks, on äärmiselt ratsionaalne ning säästlik lahendus.

Otsides parimaid võimalusi teise keele tõhusamaks õpetamiseks, on Kanada keelekümblus-mudeli rakendamise kasuks teinud otsuse ka mitmed teised riigid, näiteks Soome ja Hispaania. Kanada on kujunenud keelekümblusalase teadustöö liidriks maailmas, seal läbi viidud uurimused käsitlevad nii kohalikke kui ka teiste riikide küsimusi. Seega on igati asjakohane, et Kanada aitab teistel riikidel ellu viia nende keeleõppeprogramme.