Kanada

Ilma Kanada partnerite teota ei oleks Eesti keelekümblusprogramm seda nägu, mis ta praegu on. Koolitused, õppevara ekspertiis, juhtimisanalüüs ja -tugi – need on peamised märksõnad, millest Kanada puhul rääkida saame, peale selle palju inimlikku soojust ja tuge, mõistmist ja kaasamõtlemist ning rõõmustamist ühise edu üle.

Soome

Just Soome kolleegid on Kanada kolleegide kõrval olnud need, kellelt oleme ikka õppimas käinud. On ju Soome keelekümblusprogramm geograafilises mõttes Eestile lähim. Eesti keelekümblejad on käinud nii Soome lasteaedades kui ka koolides – alati on särasilmsed õpetajad ja koolijuhid oma kogemusi jaganud ning ettepanekuid teinud.

Euroopa Liit

Tänu Euroopa Liidu Phare programmi rahalisele toele oli võimalik juurutada mahukat ja süsteemset hiliskeelekümblusprogrammi. Varase keelekümbluse juurutamise kogemust kasutades koostati projekt, mille rahastamise kaudu sai keelekümblusprogramm oma perre juurde 20 kooli.

Marimaa

Meie head sõbrad marid olid need, kellele saime oma kogemust edasi andma hakata. Kanadalt ja Soomelt õpitut olime piisavalt hästi Eestis rakendanud ja arendanud – olnuks patt need teadmised endale jätta. Mari õpetajate ja koolijuhtide koolitused, õppereisid ning seminarid andsid Marimaal mari keelt õpetavatele õpetajatele jõudu ja indu oma tööd teha ning tulemustesse uskuda.

Kataloonia

Kataloonias (Barcelona ümbruses) elavad hispaaniakeelne ja katalaanikeelne kogukond. Tutvusime keele õpetamisega oludes, kus kuni 80% õpilastest on sisserändajate järeltulijad, kellel puudub ühine suhtluskeel, õpetajad ei oska aga laste emakeelt. Ühiseks keeleks saab õpetatav katalaani keel. Kataloonia õpetajad võlusid meid entusiasmi, siiruse ja inimliku soojusega, millega nad suhtusid igasse õpilasesse, ning oskusega leida iga õpilasega kontakt just katalaani keeles.

Läti

Läti kolleegid tutvustasid kakskeelse õppimise ja õpetamise mudelit, mille toel valmistatakse põhikooli lõpetajaid ette lätikeelseks gümnaasiumiastmeks. Läti kolleegide kogemused ja esimesed riigieksamite tulemused kinnitavad keelekümbluse tugevust ning selle olulisust laste mitmekülgses arengus.

Poola

Poola koolipoliitika toetab kultuuriliste ja religioossete tõekspidamiste mitmekesisust ning õppemaksuta võetakse vastu pagulaste ja raskustes sisserändajate lapsi. Muljetavaldav oli süsteemne töö mitmekultuurilisuse edendamise vallas; toetus võõr- ja kodukeelte õppele, mitmekultuurilisuse arvestamine koolis ja koolidemokraatia kodanikuhariduse omandamise teena.